รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2557-ธันวาคม 2557) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

        
Views: 833
Votes: 1
Comments: 0
Posted: 09 Jul, 2015
by: พลทองมาก น.ว.
Updated: 09 Jul, 2015
by: พลทองมาก น.ว.
Others in this Category
document พาณิชย์มึนสายเดินเรือขอปรับค่าภาระหน้าท่า ยังไร้ข้อสรุป
document สมาชิกในกลุ่ม
document ประชุมทบทวนแผนการจัดการความรู้
document กิจกรรมบ่งชี้ความรู้
document รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
document รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ รอบ 9-12 เดือน (ตุลาคม 2557-กันยายน 2558) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558