ค้นหา (Search):
ค้นหาแบบละเอียด (Advanced search)
เลือกตามหมวดหมู่ (Browse by category):

 
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 (2)
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
  folder เอกสารเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2557 (6)
รวบรวมแหล่งความรู้ เอกสารการดำเนินงานต่างๆ
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของหน่วยงานและกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ของแต่ละหน่วยงาน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  folder รวมข้อมูลเก่า ๆ
รวมข้อมูลเก่า ๆ
 


บทความที่มีคนอ่านมากที่สุด (Most viewed)
document ภาคเหนือ
อาหารภาคเหนือ ( แอ็บปลา หรือ ห่อหมกปลา ) กระเทียม รสเผ็ดร้อน ขับลมในลำไส้ แก้ไอ ขับเสมหะ ช่วยย่อยอาหาร แก้โรคผิวหนัง...
rating 01 Feb, 2010 ดู (Views): 1009248 ความคิดเห็น (Comments): 0
document จุลสารชุมชน SSRU.KM ฉบับที่ 6
จุลสารฉบับนี้เราได้นำผลจากการประชุมคุณอำนวยของกลุ่มความรู้ ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งเป็นการรายงานว่ากลุ่มความรู้แต่ละกลุ่มมีรการดำเนินการอะไรไปบ้างแล้ว...
ยังไม่ถูกจัดอันดับ (Not rated) 03 Jul, 2008 ดู (Views): 286944 ความคิดเห็น (Comments): 0
document เอกสารประกอบการประชมชี้แจงแนวทางการจัดการคาวมรู้ 8 ม.ค. 53
มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553 และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ แผนที่ 1 - 6...
ยังไม่ถูกจัดอันดับ (Not rated) 08 Jan, 2010 ดู (Views): 149305 ความคิดเห็น (Comments): 0
document ภาคอีสาน
  ภาคอีสาน ( ส้มตำ )  มะละกอ                
ยังไม่ถูกจัดอันดับ (Not rated) 01 Feb, 2010 ดู (Views): 120027 ความคิดเห็น (Comments): 0
document ภาคใต้ II
ข้าวยำ              ข้าวยำปักษ์ใต้...
ยังไม่ถูกจัดอันดับ (Not rated) 16 Feb, 2010 ดู (Views): 82278 ความคิดเห็น (Comments): 0
บทความที่ปรับปรุงล่าสุด (Recent articles)
document บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 แผนที่ 2 (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556)
ยังไม่ถูกจัดอันดับ (Not rated) 22 Apr, 2014 ดู (Views): 10 ความคิดเห็น (Comments): 0
document รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557)
ยังไม่ถูกจัดอันดับ (Not rated) 22 Apr, 2014 ดู (Views): 13 ความคิดเห็น (Comments): 0
document แผนการจัดการความรู้ แผนที่2 ระบบพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ
ยังไม่ถูกจัดอันดับ (Not rated) 22 Apr, 2014 ดู (Views): 12 ความคิดเห็น (Comments): 0
document คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนการจัดการความรู้ ระบบพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒฺ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ยังไม่ถูกจัดอันดับ (Not rated) 22 Apr, 2014 ดู (Views): 7 ความคิดเห็น (Comments): 0
document รายงานการประชุม การจัดการความรู้ (KM) Art Team ครั้งที่ 1 /2557
รายงานการประชุม การจัดการความรู้ (KM) Art Team ครั้งที่ 1 /2557 วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์
ยังไม่ถูกจัดอันดับ (Not rated) 09 Apr, 2014 ดู (Views): 115 ความคิดเห็น (Comments): 0


 
  2010 Suan Sunandha Rajabhat University All rights reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-243-2246-7 ต่อ 236,237 โทรสาร : 02-241-5391