ค้นหา (Search):
ค้นหาแบบละเอียด (Advanced search)
เลือกตามหมวดหมู่ (Browse by category):

ภาพห้องสมุดมีชีวิตภายในและต่างประเทศ

เพิ่มความคิดเห็น (Add comment)
ดู (Views): 1446
โหวต (Votes): 1
ความคิดเห็น (Comments): 0
Posted: 29 Aug, 2012
by: นายธนะฉัตร เ.ส.
Updated: 03 Sep, 2012
by: นายธนะฉัตร เ.ส.
หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีปทุม
สภาพเก้าอี้โซฟาภายในหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่อำนวยความสบายแก่ผู้ใช้บริการ
 ชั้นวางหนังสือที่แยกตามสาขาวิชา (สาขาวิชาละหนึ่งชั้น) แต่มีความสูงเลยต้องปีนบรรได


 เก้าอี้สำหรับพักผ่อนของผู้ใช้บริการภายในหอสมุด ซึ่งสามารถอำนวยความสบายแก่ผู้ใช้บริการได้มาก
 ทัศนียภาพเมื่อตอนขึ้นบรรไดแต่ละชั้นของหอสมุด
 เครื่องบริการน้ำดื่มภายในหอสมุด ที่มีการออกแบบให้ดูสวยงามด้วยผนังกระจก
 สภาพชั้นวางหนังสือภายในหอสมุด ที่เน้นความสบายตา
 ภายในหอสมุดมีห้องบริการร้องคาราโอเกะจำนวน 2 - 3 ห้อง
 ห้องบริการศึกษาค้นคว้ากลุ่มภายในหอสมุดกลาง ซึ่งมีหลายห้องและทุกชั้น
 เก้าอี้อ่านหนังสือที่มีสีขาว สะอาดตา
 สภาพห้องประชุมภายในหอสมุดกลาง ที่เน้นทรงกลม

                สภาพอุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับให้บริการภายในหอสมุดกลาง ตลอดจนพื้นที่ปูพรหมเพื่อลดเสียงจากการเดิน
 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายในหอสมุดกลางโดยใช้โทรทัศน์ LCD

หอสมุดอุทยานการเรียนรู้จังหวัดยะลา (TKpark Yala)

 แสดงลักษณะภายนอกของอุทยานการเรียนรู้จังหวัดยะลา
 
 แสดงบรรยากาศภายในห้องสำหรับเด็ก
 แสดงบันไดความรู้ภายในอุทยานการเรียนรู้จังหวัดยะลา
 กำแพงความรู้ของอุทยานการเรียนรู้จังหวัดยะลา  

              
                 ห้องสมุดดนตรีภายในอุทยานการเรียนรู้จังหวัดยะลา

ลานสานฝันภายในอุทยานการเรียนรู้จังหวัดยะลา

มุมกาแฟภายในอุทยานการเรียนรู้จังหวัดยะลา
         
                                                                                   การนำแนวคิดเรื่องกริชมาใช้ออกแบบเสาภายในห้องสมุดมีชีวิต

  
การนำภูมิปัญญาเรื่องเสื่อกระจูดมาใช้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องสมุดมีชีวิต

    
แสดงการนำภูมิปัญญาเรื่องแห (จังหวัดยะลาแปลว่าแห) มาใช้ตกแต่งภายในห้องสมุดมีชีวิต

 

 

 

บทความอื่นในหมวดหมู่เดียวกัน (Others in this Category)
document ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนนักปฏิบัติ
document ส่วนที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ
document บันทึกกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2-6
document ส่วนที่ 3 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
document ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏสวนดุสิต (กลุ่มที่ 1)
document แนวคิดห้องสมุดมีชีวิตตามอัตลักษณ์วังสวนสุนันทา
document ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนนักปฏิบัติ
document ปฏิทินการดำเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่มความรู้การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
document บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1
document บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2
document บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3
document บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4
document ภาพบางส่วนจากกิจกรรมจากการแลกเปล๊่ยนเรียนรู้คั้งที่ 2
document บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6
document การวิเคราะห์ความเป็นห้องสมุดมีชีวิตตามอัตลักษณ์วังสวนสุนันทารายบุคคล (การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์)
document การนำความรู้ที่ได้ไปใช้
document องค์ความรู้ที่ได้รับ
document ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
document บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5
document ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานจัดการความรู้ของกลุ่ม
document ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของกลุ่มครั้งต่อไป
document เกริ่นนำ : ความทันสมัยที่ไม่ทอดทิ้งอ้ตลักษณ์ของตัวตน
document การประชุมครั้งที่ 2 : หัวข้อห้องสมุดมีชีวิต
document เอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ 2 : ห้องสมุดมีชีวิต
document แบบปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาความเป็นห้องสมุดมีชีวิตตามอัตลักษณ์วังสวนสุนันทา
document การประชุมครั้งที่ 3 : อัตลักษณ์วังสวนสุนันทา
document องค์ความรู้ที่ได้ จากการจัดการความรู้ กลุ่มการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สวนสุนันทา


 
  2010 Suan Sunandha Rajabhat University All rights reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-243-2246-7 ต่อ 236,237 โทรสาร : 02-241-5391